Kötelező biztosítás lemondása 2012. évre

A kötelező biztosítás lemondásának több lehetséges oka lehet, a szerződésünket felmondhatjuk évfordulóra vagy megszüntethetjük érdekmúlással is (pl. gépjármű eladás, forgalomból történő kivonás, totálkár). A kötelező biztosítás 2012. felmondása vagy lemondása estén a legfontosabb amire figyelnünk kell, hogy azt jogszerűen és egy oldaluan az ügyfél részéről az évforduló előtt 30 nappal írásban (vagy személyesen, faxon, tértivevényes levlélben) megfelelő tartalommal tehetjük meg. A lemondásnak tartalmaznia kell a levél célját (pl. felmondás évfordulóra), a szerződő személyes adatait, a gépjármű adatait és a kötelező biztosítási szerződés kötvényszámát is. A kötelező biztosítás 2012. évi lemondását a biztosítónak nem kell elfogadnia, ha díjjal nem rendezett a szerződés!

A kötelező biztosítás évfordulója nem egységesen január 1-je, ezért érdemes ezt megnézni a kötvényen, mielőtt kötelező biztosítás 2012. évi új szerződést kötünk és biztosítót váltunk. 2012. évi kötelező biztosítás váltás esetén általában az online portálok halasztott díjfizetéssel kötik meg a szerződést, ez azt jelenti, hogy 60 napig van ideje befizetnie a díjat az ügyfélnek. A biztosítási díj befizetése, a kötelező biztosítás 2012. évi díjrendezettsége azonban minden esetben az ügyfél felelőssége, még akkor is, ha a biztosító nem küld semmit a részére.

A 2012. évre a kötelező biztosítást lemondását azok is elindíthatják már 2011. évi kampányban, akiknek év közben van a szerződésüknek az évfordulója, ezt a biztosítóknak be kell fogadniuk akár több hónappal előtte is. Létezik még a közös megeyezéssel történő megszüntetés is, ebben az esetben a biztosító és az ügyfél bármilyen dátumra megszüntetheti a kötelező biztosítási szerződést.

A kötelező biztosítás 2012. évi díjtarifáit október 30-án hozzák nyilvánosságra, a legtöbb online portálon kötött kötelező biztosítás 2012. évi szerződés mellett a jelenlegi szerződés felmondását is magukra vállalják az alkuszok.

*